Barn og ungdom

Ting som kommer på siden:
 • Om barn
 • Ulike aldersgrupper
 • Sanger
 • Rim og regler
 • Om barn

  Ulike aldersgrupper

  Her finner dere info om hvordan barn utvikler seg.
  Jeg har tatt for meg barn fra 0-12 år

  Sanger

  Under arbeid...

  Rim og regler

  Barnesykdommer

  Under arbeid...