Barnesykdommer

Alle sykdommene i tabellformat.

Kikhoste

Kusma

Meslinger

Røde hunder

Skarlagensfeber

Vannkopper

Den fjerde barnesykdom

Brennkopper