Norske Private Simssider

http://www.simskrystallen.com
http://lillesimsside.diskusjonsforum.no